RIDSKOLA

Ungdomsgrupper

Vuxengrupper

Akademisk ridkonst

Privatlektion

Markarbete

Bakgrund & filosofi

Helgkurser och ridläger

Markarbete

Markarbetet är grundläggande och används för att stärka människans ledarskap, för att förbättra kommunikationen mellan häst och människa, för att lära in moment från marken innan man sitter upp, och för att kontrollera hästens rörelser utan påverkan av ryttarens fysiska begränsningar. Markarbete kan även användas som motion och igångsättning efter en tids vila. I bilderna ovan ses öppna (tv) respektive trav på volt (th) vid hand.

Markarbete kan genomföras löst (utan fysisk förbindelse mellan människa och häst), t ex i syfte att förbättra ledarskap och kommunikation. Markarbete kan genomföras med lina/rep (longering), t ex för att förfina kommunikation, men repet bör om möjligt vara slakt och i annat fall alltid användas med eftergift (likt tyglarnas inverkan vid ridning). Markarbete kan även med fördel genomföras med lång eller kort tygel, t ex vid inlärning av olika rörelser, såsom öppna, sluta, halva steg etc.

Vår filosofi bakom markarbete grundar sig främst på en blandning av tankemönstret i boken "Dansa med hästar" av K.F.Hempfling, och grunderna i markarbete enligt Bent Branderup (akademisk ridkonst), men har också inspirerats av boken "Skola din häst till ökad samling och hållbarhet" av Katrin Wallberg - som varmt rekommenderas. I allt arbete med hästar, uppsuttet eller från marken, är det framförallt viktigt att vara närvarande och lyssna till sin "inre röst" - även om den avviker från den planlagda vägen (som så klart också måste finnas där som ett rättesnöre).

Vi erbjuder både demonstration (teori och visning) av hur vi markarbetar våra hästar, och lektioner för dig och din häst.

Demonstration på ca 1 timme kostar 100 kr per deltagare (kräver ett flertal deltagare för genomförande).

Kurs på 10 lektioner (ca 30 min per tillfälle) kostar 2500 kr per deltagare. Kursen innefattar både teori, demonstration och eget arbete (med egen häst).

Enstaka lektion för en deltagare kostar 300 kr.

För anmälan och tidsbokning mejla: info@krakriset.se
Kråkrisets Islandshästar
På islandshästens rygg sitter du lugn och trygg
Webmaster: Henric Ström