RIDSKOLA

Om ridskolan

Terrängridning

Skolridning

Bakgrund & filosofi

Bakgrund & filosofi

Jag som är ansvarig för ridskoleverksamheten heter Lars-Göran. Jag började rida först i vuxen ålder. Året var 1989 (och jag hade precis träffat Ann-Marie). Först blev det 6 år på ridskola (GFRK i Göteborg). 1997 köpte vi de två första islandshästarna. Kunst (som dessvärre fick avlivas 2019) blev min läromästare – och många kurser blev det. Bland annat red vi för Alexandra Montan (på Margaretehof) i flera år, som hjälpte mig att lirka fram både trav, skritt och tölt (från början hade Kunst bara 2 växlar – sk grisepass och galopp i ”sken”). Men innan jag överlät det fortsatta tränandet till min äldsta dotter Sigrid, hade vi utvecklats till att klara skolorna på enhändigt kandar i både skritt, trav och tölt. Under denna tid lärde jag mig några viktiga saker:

• För att få hästen i balans måste man själv vara i balans.
• En avslappnad häst lyssnar och lär även då man "viskar", medan en spänd häst blir "döv".
• Eftergift ger avslappning, och det är i eftergiften man kan få respons från hästen när man ber om något.
• Använd din kropp som om du själv rörde dig framåt i den rörelse du önskar, t ex skänkelns takt med hästens bakben.

Jag blev tidigt lockad av tankemönstret i boken ”Dansa med hästar” (K.F.Hempfling), vilket jag under årens lopp utvecklat och skaffat mig erfarenheter kring på ett stort antal hästar, och har vidareutvecklat detta till olika former av markarbete, med målet att skapa ömsesidig respekt, samtidigt som hästen lösgörs och kan styrketränas i de olika skolorna på ett harmoniskt sätt. Se vidare under Markarbete.
Under cirka 15 år har jag ridit för Kajsa Ränkfors (utbildad i bl a centrerad ridning av Sally Swift, TTEAM/TTouch av Linda Tellington-Jones och akademisk ridkonst av Bent Branderup). Se även artikel i tidningen Hästfocus, nr 4, april 2013 (s.16-17).

I ridskoleverksamheten lägger jag speciell vikt vid följande:

• Eftergiften (bl a vid tygeltag) och strävan efter avslappnade hästar OCH ryttare.
• En avslappnad och balanserad sits och ryttarens förnimmelse av sin egen kropp.
• Tempoväxlingar och strävan efter koncentrerade och kommunicerande ekipage.
• Skänkelns takt med bakbenen (och därmed ryttarens förmåga att känna bakbenens rörelse).

Ridkonst uppstår när två kroppar kan vad två själar vill!

 

För anmälan och tidsbokning mejla: info@krakriset.se
Kråkrisets Islandshästar
På islandshästens rygg sitter du lugn och trygg
Webmaster: Henric Ström