RIDSKOLA

Om ridskolan

Terrängridning

Skolridning

Bakgrund & filosofi

Terrängridning

Denna kurs är primärt inriktad på uteritt i terrängen och på skogsvägar. Deltagarna delas in i grupper efter tidigare erfarenhet och ridvana. Vi arbetar med små grupper (4 elever) för att alla elever skall få ut så mycket som möjligt vid varje rid tillfälle.

Kursen består av 8-10 lektioner och ges under hösten (8 veckor sep-okt) och våren (10 veckor mars-maj). Varje lektion är på ca 1.5 timme, inkl tiden att sadla, ta hand om hästen och teori, varav ca 60 min till häst.

Vi går igenom grundläggande skötsel av hästar, hästhantering från marken och ridningens grunder med fokus på funktionell ridning i terrängen.

Kursen kostar 2400 kr/deltagare under hösten med 8 lektioner och 3000 kr/deltagare under våren med 10 lektioner (300 kr/tillfälle).

För anmälan och tidsbokning mejla: info@krakriset.se
Kråkrisets Islandshästar
På islandshästens rygg sitter du lugn och trygg
Webmaster: Henric Ström